Achmea logoEind 2007 is Johannes aangehaakt als SAS Product Beheerder waar hij de verantwoordelijkheid kreeg voor het faciliteren en het operationeel houden van de SAS BI tooling en haar omgevingen. Dit bestond uit 2 grote wijzigingen:
– van stand-alone (SAS Base op Windows) naar een server-client architectuur (op Unix)
– migratie naar SAS 9.1.3 met de volledige SAS BI suite.

Dat betekende ook dat de bestaande SAS programmatuur gemigreerd diende te worden naar deze nieuwe omgeving. Johannes heeft in 2008 de co├Ârdinatie gehad over deze SAS migratie. Parallel daaraan heeft hij circa 300 SAS gebruikers begeleid bij het gebruiken van de nieuwe SAS BI 9.1.3 tooling. Organisatorisch is er veel aandacht besteed aan de communicatielijnen tussen business en IT. In deze periode heeft Johannes als change- en problemco├Ârdinator veel kennis opgedaan van ITIL processen.

In 2011 heeft Johannes de voorbereidingen getroffen om de Achmea organisatie te voorzien van een SAS 9.2 omgeving.

Factsheet: CGI (Logica) NL Factsheet Financial Services Business Intelligence

In 2014 is Johannes opnieuw aangehaakt bij de SAS ontwikkelingen binnen Achmea. Ten aanzien van de Schade Keten Particulier neemt Johannes deel aan verschillende projecten waarbij SAS applicaties gebouwd of gewijzigd dienen te worden. Dit zijn trajecten waar SAS raakvlakken heeft met de gewijzigde architectuur of zelfs als middel ingezet wordt om nieuwe datamarts en rapportages op te leveren. De rapportages betreffen hoofdzakelijk gegevens omtrent polis-, premie- en schadelast overzichten.

Daarnaast heeft hij de IT en de business geholpen bij het migreren van de bestaande applicaties van SAS 9.1.3 en 9.3 naar SAS 9.4.

Zie ook:
Achmea voorspelt winstgevendheid polis met SAS

TOP