Unigarant logoIn 2010 is Unigarant overgegaan op een nieuw bronsysteem van Quinity genaamd Pulse. Dit betrof een overgang van een traditioneel mainframe naar een online realtime pakket QIS (Quinity Insurance Solution). Hierbij zijn er 5,6 miljoen relaties, 2,1 miljoen polissen, 10.000 intermediairs en 150.000 schades geconverteerd.

Tijdens deze exercitie is er een Business Intelligence project gestart om management informatie middels SAS inzichtelijk te maken. Eind 2011 is Johannes aangehaakt bij het projectteam dat zich richtte op het ontwerp en de ontwikkeling van het datawarehouse en de management informatie rapporten. Dit deed hij in samenspraak met afdelingen zoals Actuariaat & Risk Management, Financiƫle Zaken, Marketing Intelligence en Schade. Tevens ondersteunde hij de aansturing en samenwerking met Quinity en InfoSupport om de oplevering mogelijk te maken.

Aanvullend op het Business Intelligence project heeft Johannes ook andere trajecten ondersteund, zoals de ontwikkeling van SAS rapportages op het financieel systeem CODA, de levering van data naar het BICC van de ANWB en het maken van scenarioberekeningen met premiebepalende factoren in opdracht van de afdeling Marketing Intelligence.

TOP