Politie Regio Twente logoVanuit de afdeling Functioneel Beheer bij Politie Regio Twente is er een behoefte in kaart gebracht om een tweetal Business Intelligence instrumenten te laten implementeren.

Op basis van deze behoefte heeft Johannes onderzoek verricht naar en de implementatie gedaan van deze instrumenten, te weten het Dashboard en de Persoonskaart. In het onderzoek heeft hij op districtsniveau de aard van de toepassing geïnventariseerd, in kaart gebracht en verbeterd.

De meerwaarde die ontstaan is na de implementatie van beide instrumenten ligt bij de mogelijkheid om prestaties op regionaal, districts- en individueel niveau sneller, maar vooral beter te kunnen meten. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidsgevoel, aantal verkeersovertredingen, verdachten en oploste zaken. Daarbij stond de afstemming met de gebruikers binnen het korps centraal t.b.v. een goede business alignment.

Zie ook:
Business Intelligence bij de politie Twente

TOP